top of page
O NAS

Ty, nie my

Ta strona nie jest o nas.

Jest o tym, co możemy dla Ciebie zrobić.

Twoje cele, nasze sposoby

 

Pomagamy w trudnych zadaniach i w trudnych sytuacjach. Trudnych nie znaczy złych; czasem to po prostu wyzwanie, które chcesz podjąć. Nie zagrożenie, lecz okazja do rozwoju.

Profesjonalizm
 

W Centrum Decyzja spotkasz specjalistów, pracujących najskuteczniejszymi - według badań empirycznych - metodami: ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna), Psychoterapii Psychodynamicznej, interwencja kryzysowa.

Nasze kompetencje i doświadczenie zawodowe przedstawiamy w dolnej części tej strony.

Szacunek przede wszystkim

W każdym działaniu kierujemy się międzynarodowymi standardami zawodu psychologa. Pracujemy zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Najważniejszy jest szacunek do każdego, kto nas odwiedza.

 

Dla osoby, która chce zmienić siebie i swoje życie, każda decyzja jest wielka, ponieważ życie samo w sobie jest wielkie.
Nie ma już niczego większego.

 

Powstaliśmy po to, by wielkie stało się możliwe.

Indywidualizowane programy terapeutyczne

Będziemy z Tobą tak długo, jak będzie trzeba  - czasem ból jest ogromny!

i jednocześnie będziemy tak krótko, jak to tylko możliwe.

 

Na każdej sesji i w każdym momencie jest możliwy przełom do lepszego życia, do wolności, radości i spełnienia.

.

Serdecznie zapraszamy!

Portret 2020.jpg

 dr Małgorzata Wojnarowska

Psycholog, certyfikowany  psychoterapeuta ISTDP i coach. Absolwentka Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz współpracującym merytorycznie i szkoleniowo z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA). Ukończyła Podyplomowe Studium Coachingu na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz zaawansowanego szkolenia dla dyplomowanych psychoterapeutów z zakresu ISTDP (Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej) prowadzonego przez ISTDP Instytut Washington DC (USA) we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji.  Od 2009 r. prowadzi własny, niepubliczny ośrodek psychoterapii. Pracuje z pacjentami o zróżnicowanej diagnozie. Wieloletnia konsultantka w Poradni Chirurgii Bariatrycznej dla pacjentów z nadwagą i otyłością, pracownik naukowy KUL. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

zdjecie psychoterapia.png

dr Małgorzata Konarska

Psycholog,  dyplomowany psychoterapeuta. Ukończyła Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz współpracujące z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA).   Absolwentka szkolenia w Studium Psychologicznego Treningu Grupowego oraz Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych w Instytucie Treningu Grupowego i Edukacji Psychoterapii Gestalt.  Stale współpracuje z Benedyktyńskim Instytutem Kultury w Tyńcu, gdzie prowadzi autorskie warsztaty terapeutyczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii. Ma doświadczenie

20 lat pracy w edukacji, dlatego we współpracy z Instytutem Educare, prowadzi indywidualnie i grupowo, ( również online) superwizje dla nauczycieli. Mają one na celu wsparcie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dotyczących relacji

z uczniem lub całą klasą. Mogą być również pomocą

w kontakcie z rodzicami uczniów.

Prowadzi indywidualną terapię młodzieży i dorosłych, którzy doświadczają trudności w relacji z samym sobą i z innymi. Bliskie jest jej całościowe podejście do człowieka, dążenie do integracji ciała, psychiki i intelektu.

Swoją pracę regularnie superwizuje.

2 (43).jpeg

mgr Zuzanna Szlaga

Psycholog, terapeuta EMDR i TSR, certyfikowany coach kryzysowy i rodzinny .Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła szkolenie terapeutyczne EMDR,pod patronatem PTT EMDR I EMDR Europe. Terapia ta jest rekomendowana przez WHO, Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne oraz Międzynarodową Organizację Stresu Traumatycznego jako skuteczna metoda leczenia stresu pourazowego, zaburzeń lękowych i innych trudności emocjonalnych. Szkoliła się na Akademii Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu w zakresie coachingu kryzysowego, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Interwencji Coachingu Kryzysowego. Ukończyła dwuetapowe szkolenie w Szkole Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz szkolenie z zakresu przeciwdziałania zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenia kompetencji wychowawczych rodziców: "Szkoła dla rodziców i wychowawców". Rekomendowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii. Pracuje z dorosłymi i młodzieżą. Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną i par oraz grupy rozwojowe dla kobiet, warsztaty rodzicielskie. W pracy łączy wiedzę z zakresu terapii, coachingu i interwencji kryzysowej. Wspiera w sytuacjach kryzysowych, długotrwałych trudnościach emocjonalnych, relacyjnych. Kiedy potrzebujesz wzmocnienia, docenienia siebie, chcesz odkryć swoje możliwości, pokonać blokady. Wspiera rodziców w wyzwaniach wychowawczych, pomaga budować trwałe i satysfakcjonujące relacje rodzinne. Skupia się na zrozumieniu trudności, znalezieniu indywidualnych rozwiązań, poprawie jakości teraźniejszości, przyszłości i zintegrowaniu przeżyć z przeszłości . Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

martyna s_edited.jpg

mgr Martyna Skórczewska

Psycholog, pedagog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Absolwentka psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Naukę kontynuuje w Szkole Psychoterapii

 w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, współpracującym z Instytutem Zaburzeń Osobowości przy Cornell University i rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje z młodzieżą

i dorosłymi. Przychodzi z pomocą osobom mającym problemy ze stresem, lękiem, depresją oraz trudnościami w budowaniu relacji z innymi. Komunikuje się także w języku angielskim. / Communicates in English.

zdjecie małe_edited.jpg

mgr Bartłomiej Kuzdraliński

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Absolwent filozofii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W czasie Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz współpracujące z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University.

Odbył staże psychoterapeutyczne w Ośrodku Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii "ExCordis" oraz w Centrum Medycznym "Przyjaźń" w Lublinie w 2020r., a 2021r w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. Był też wolontariuszem w Telefonie Pogadania, czyli inicjatywie wspierającej poprzez rozmowę telefoniczną osoby starsze, samotne i wykluczone cyfrowo.

Pracuje z osobami borykającymi się ze stanami lękowymi, depresyjnymi oraz mającymi z trudności  w relacjach zawodowych oraz z bliskimi. Swoją pracę regularnie superwizuje. 

E9B4CC94-3C7B-4932-BCD2-EB34C8058BF2_edited.jpg

mgr Ewa Turecka

Psycholog, terapeuta EMDR i TSR, współautorka książki „Rynek pracy- udane wejście. Zarys wybranych problemów”. Ukończyła szkolenie terapeutyczne EMDR,pod patronatem PTT EMDR I EMDR Europe.

Terapia ta jest rekomendowana przez WHO, Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne oraz Międzynarodową Organizację Stresu Traumatycznego jako skuteczna metoda leczenia stresu pourazowego, zaburzeń lękowych i innych trudności emocjonalnych. Absolwentka psychologii klinicznej na Akademii Nauk Stosowanych

w Poznaniu oraz ekonomii na Uniwersytecie Przyrodniczym

w Poznaniu. Ukończyła dwuetapowe szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Pracuje z dorosłymi oraz młodzieżą prowadząc terapię indywidualną, grupową, rodzinną oraz trapię par. Od 6 lat prowadzi wykłady

i szkolenia z zakresu inteligencji emocjonalnej, poczucia własnej wartości, radzenia sobie w kryzysie, wzmocnienia własnego potencjału i rozwoju zawodowego. Poza pracą terapeutyczną prowadzi warsztaty „Krąg kobiet”

w Warszawie oraz zajęcia psychoedukacyjne dla studentów. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in.

w Centrum Umysłu w Poznaniu, Fundacji Klucz Nadziei. Priorytetem w jej pracy jest wielowymiarowe poznanie potrzeb drugiego człowieka oraz praca oparta na zrozumieniu, zaufaniu, a przede wszystkim na procesie zmiany, który pozwala skoncentrować się na rozwiązaniach prowadzących do lepszego i głębszego zrozumienia siebie oraz modyfikacji niezdrowych nawyków.

 

  • Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą: potrzebującymi wsparcia psychologicznego ze względu na trudne doświadczenia (przewlekła choroba i niezrozumienie ze strony otoczenia, problemy w relacjach, utrata lub mobbing w pracy, śmierć bliskiej osoby, zdrada, rozwód itp.); 

  • mającymi trudności w radzeniu sobie ze stresem i przewlekłym napięciem;

  • doświadczającymi trudności z samoakceptacją i poczuciem własnej wartości;

  • mającymi problemy ze stawaniem granic i zaspokajaniem własnych potrzeb;

 

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

DSC_0639-min_edited.jpg

mgr Marta Jarmakowicz

Magister psychologii, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS

w Warszawie. Naukę kontynuuje wKrakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz współpracującym merytorycznie i szkoleniowo z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA).Uczestniczy również w podyplomowym szkoleniu specjalizacyjnym CMKP z dziedziny psychologii klinicznej, w trakcie którego poszerza kompetencje diagnozy

i pomocy  psychologicznej w różnych obszarach medycyny.

Od 2014 roku pracuje indywidualnie, grupowo z osobami w kryzysach psychicznych. Prowadzi grupy wsparcia dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Pracuje z osobami, które doświadczają:

 

- poczucia braku satysfakcji z życia;

- trudności w relacjach;

-problemów w radzeniu sobie ze stresem i trudnymi emocjami, w tym podejmowania szkodliwych zachowań;

- niepokoju, obniżonego nastroju i samooceny;

- utraty kogoś bliskiego;

- zakończenia ważnego związku

- sytuacji kryzysu lub nagłej zmiany;

- kryzysów psychicznych;

- zaburzeń lękowych, nastroju i osobowości;

- trudności psychologicznychw przebiegu chorób somatycznych;

- potrzeby lepszego zrozumienia siebie i swoich potrzeb.

Umów się na spotkanie już dziś!

bottom of page