O NAS

Ty, nie my

Ta strona nie jest o nas.

Jest o tym, co możemy dla Ciebie zrobić.

Twoje cele, nasze sposoby

 

Pomagamy w trudnych zadaniach i w trudnych sytuacjach. Trudnych nie znaczy złych; czasem to po prostu wyzwanie, które chcesz podjąć. Nie zagrożenie, lecz okazja do rozwoju.

Profesjonalizm
 

W Centrum Decyzja spotkasz specjalistów, pracujących najskuteczniejszymi - według badań empirycznych - metodami: ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna, EMDR (Desensytyzacja ruchami gałek ocznych), Psychoterapii Psychodynamicznej  oraz coachingu.

Nasze kompetencje i doświadczenie zawodowe przedstawiamy w dolnej części tej strony.

Szacunek przede wszystkim

W każdym działaniu kierujemy się międzynarodowymi standardami zawodu psychologa. Pracujemy zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Najważniejszy jest szacunek do każdego, kto nas odwiedza.

 

Dla osoby, która chce zmienić siebie i swoje życie, każda decyzja jest wielka, ponieważ życie samo w sobie jest wielkie.
Nie ma już niczego większego.

 

Powstaliśmy po to, by wielkie stało się możliwe.

Indywidualizowane programy terapeutyczne

Będziemy z Tobą tak długo, jak będzie trzeba  - czasem ból jest ogromny!

i jednocześnie będziemy tak krótko, jak to tylko możliwe.

 

Na każdej sesji i w każdym momencie jest możliwy przełom do lepszego życia, do wolności, radości i spełnienia.

.

Serdecznie zapraszamy!

Portret 2020.jpg

 dr Małgorzata Wojnarowska

Psycholog, certyfikowany  psychoterapeuta ISTDP i coach. Absolwentka Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz współpracującym merytorycznie i szkoleniowo z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA). Ukończyła Podyplomowe Studium Coachingu na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz zaawansowanego szkolenia dla dyplomowanych psychoterapeutów z zakresu ISTDP (Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej) prowadzonego przez ISTDP Instytut Washington DC (USA) we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji.  Od 2009 r. prowadzi własny, niepubliczny ośrodek psychoterapii. Pracuje z pacjentami o zróżnicowanej diagnozie. Wieloletnia konsultantka w Poradni Chirurgii Bariatrycznej dla pacjentów z nadwagą i otyłością, pracownik naukowy KUL. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Ewelina Zdj1 (2).jpeg

mgr Ewelina Lipska

Psycholog, psychoterapeuta, dyplomowany psychotraumatolog. Certyfikowany specjalista terapii EMDR (Eye Movment Desensitization and Reprocessing) rekomendowaną przez Światową Organizację Zdrowia jako jedną z dwóch metod przynoszących najlepsze efekty w pracy z osobami, które doświadczyły traumy oraz  silnie stresujących wydarzeń życiowych.  Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie,. Ukończyła Szkołę Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach  dotyczących leczenia traumy i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współpracowała m.in z  Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Pracuje z osobami  powyżej 15 roku życia cierpiącymi z powodu traum, stresu pourazowego, różnego rodzaju lęków, mającymi problemy w radzeniu sobie ze stresem, doświadczającymi przemocy domowej, kryzysów w związkach, trudności wychowawczych, a także silnego stresu w sytuacji okołoporodowej. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystw Terapii EMDR.

2 (43).jpeg

mgr Zuzanna Szlaga

Psycholog,  certyfikowany konsultant kryzysowy, coach kryzysowy, doula i realizator programu „Szkoła dla rodziców”.

Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Szkoliła się na Akademii Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu  w zakresie konsultacji kryzysowych oraz coachingu kryzysowego, certyfikowanego i akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego.

Pracuje z osobami przeżywającymi kryzys, uczy jak skutecznie radzić sobie z trudnościami i jak powrócić do równowagi,

Ukończyła program profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli:  "Szkoła dla rodziców i wychowawców", rekomendowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Osrodek Rozwoju Edukacji.

Kwalifikacje opieki okołoporodowej jako Doula zdobywała w Stowarzyszeniu DOULA w Polsce, które jest członkiem jest członkiem European Doula Network.

Zapewnia ciągłe niemedyczne wsparcie emocjonalne, informacyjne i fizyczne. Swoją pracę regularnie superwizuje.

zdjecie psychoterapia.png

dr Małgorzata Konarska

Psycholog,  dyplomowany psychoterapeuta. Ukończyła Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz współpracujące z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA).   Absolwentka szkolenia w Studium Psychologicznego Treningu Grupowego oraz Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych w Instytucie Treningu Grupowego i Edukacji Psychoterapii Gestalt.  Stale współpracuje z Benedyktyńskim Instytutem Kultury w Tyńcu, gdzie prowadzi autorskie warsztaty terapeutyczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Prowadzi indywidualną terapię młodzieży i dorosłych, którzy doświadczają trudności w relacji z samym sobą i z innymi. Bliskie jest jej całościowe podejście do człowieka, dążenie do integracji ciała, psychiki i intelektu. Swoją pracę regularnie superwizuje.

176682342_1111483102690360_3118050653072

mgr Katarzyna Dorosz-Dębska

Psycholog,  dyplomowany psychoterapeuta. Absolwentka Wydziału Psychologii KUL. Ukończyła Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz współpracujące z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA).  

Absolwentka Ośrodka ReGeneRacja Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży prowadzoną przez Ośrodek ReGeneRacja  w Warszawie. Aktualnie w trakcie szkolenia z psychotraumatologii w Pomorskim Centrum Psychotraumatologii. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego. Założycielka Centrum Rozwoju SENS w Puławach, gdzie pracuje na co dzień, realizując przesłanie Wspierać. Rozwijać. Leczyć. Słuchać. Rozumieć. Być. Autorka bloga.

zdj. marek (2).jpg

mgr Marek Wlaźlak

Absolwent resocjalizacji, psychoterapeuta oraz hipnoterapeuta. Ukończył Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz współpracujące z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University. Ponadto szkolił się w Instytucie Neurolingwistyki w Warszawie oraz Polskiej Akademii Rozwoju Osobistego, gdzie ukończył m.in. kurs Praktyka Hipnozy oraz 2- letnią szkołę Profesjonalnej Hipnozy Konwersacyjnej. Pracuje w pozycji bezwarunkowej życzliwości i sympatii z osobami dorosłymi, mającymi zaburzenia lękowe, stany depresyjne i nie mogącymi znaleźć skutecznej pomocy. Praca psychoterapeutyczna w stanie relaksu, uzyskanemu dzięki technikom hipnozy, wspiera i znacznie przyspiesza dotarcie do źródła problemu oraz jego rozwiązanie.

mgr Bartłomiej Kuzdraliński

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Absolwent filozofii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W czasie Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz współpracujące z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University.

Odbył staże psychoterapeutyczne w Ośrodku Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii "ExCordis" oraz w Centrum Medycznym "Przyjaźń" w Lublinie w 2020r., a 2021r w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. Był też wolontariuszem w Telefonie Pogadania, czyli inicjatywie wspierającej poprzez rozmowę telefoniczną osoby starsze, samotne i wykluczone cyfrowo.

Pracuje z osobami borykającymi się ze stanami lękowymi, depresyjnymi oraz mającymi z trudności  w relacjach zawodowych oraz z bliskimi. Swoją pracę regularnie superwizuje. 

mgr Martyna Skórczewska

Psycholog, pedagog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Absolwentka psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Naukę kontynuuje w Szkole Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, współpracującym z Instytutem Zaburzeń Osobowości przy Cornell University i rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Pracuje z młodzieżą i dorosłymi. Przychodzi z pomocą osobom mającym problemy ze stresem, lękiem, depresją oraz trudnościami w budowaniu relacji z innymi.

Komunikuje się także w języku angielskim. / Communicates in English.

Umów się na spotkanie już dziś!