Ta usługa jest niedostępna. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Warsztaty Umiejętności Rodzicielskich

Zamknięty cykl 10 spotkań, każde spotkanie trwa 3 godziny.

  • 100 złotych polskich
  • Racławicka

Opis usługi

Głównym celem warsztatów jest pomoc rodzicom w zbudowaniu silnej więzi emocjonalnej ze swoimi dziećmi. Jest to program wspierania sukcesów wychowawczych. Program opracowany w oparciu o koncepcję T. Gordona „Wychowanie bez porażek” i książki A. Faber, E. Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. 10 spotkań, 3h, 8-12 osób 100zł każde spotkanie, nie ma możliwości uczestniczenia w pojedynczych spotkaniach, możliwa płatność za całość lub w 10 ratach. Tematy poruszane w trakcie warsztatów: 1. Granice- Jak wyznaczać dzieciom granice, aby mogły bezpiecznie wzrastać i dobrze funkcjonować w społeczeństwie? 2. Uczucia i emocje - Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami i wyrażać je w sposób nieraniący innych? 3. Zachęcanie do współpracy - Jak zachęcać dziecko do nauki, sprzątania, wykonywania swoich obowiązków? 4. Kary i konsekwencje - Czy karać dziecko? Jak karać? Jeżeli nie karać, to jak modyfikować niepożądane zachowania dziecka? 5. Konflikty i problem - Jak uczyć dzieci rozwiązywać konflikty z rówieśnikami? Jak rozwiązywać konflikty pomiędzy dzieckiem i rodzicami? 6. Samodzielność - Jak zachęcać dziecko w każdym wieku do samodzielności? Jak uczyć dziecko odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje? 7, Etykiety i „role” -Jak dostrzegać pozytywne strony naszego dziecka? Jak budować jego poczucie własnej wartości? 8. Pochwała- Jak chwalić, aby budować poczucie własnej wartości dziecka? Jak chwalić, by zmotywować do pracy?


Nadchodzące sesje


Zasady rezygnacji

W przypadku rezygnacji prosimy o informację z 24 godz. wyprzedzeniem, aby uniknąć blokowania terminów.


Dane kontaktowe

  • Racławicka 42 lok. 98, Warszawa

    +48+ (+48) 729993903

    Psycholoh24eu@gmail.com