Konsultacja diagnostyczna

Rodzaj wsparcia: Diagnostyka i konsultacje

Konsultacja diagnostyczna to 1-2 spotkania wstępne poprzedzające rozpoczęcie psychoterapii, mające na celu rozpoznanie problemu oraz dopasowanie najskuteczniejszej metody pracy. Właściwa diagnoza pozwala na zastosowanie skutecznych działań i w ten sposób skraca czas pojawienia się oczekiwanej zmiany. W naszym centrum diagnoza opiera się głównie na danych z wywiadu (wywiad strukturalny), danych z obserwacji dynamiki w relacji terapeutycznej (diagnoza psychodynamiczna) oraz przy użyciu narzędzi diagnostycznych rekomendowanych przez Pracownię Testów

Konsultacja diagnostyczna, którą oferujemy, jest kluczowym etapem przed rozpoczęciem procesu psychoterapii. Zazwyczaj obejmuje ona od jednego do dwóch spotkań wstępnych, które są niezbędne do dokładnego zrozumienia i rozpoznania problemu, z jakim zgłasza się klient. Celem tych spotkań jest nie tylko zidentyfikowanie trudności, ale również wybór najbardziej odpowiedniej i skutecznej metody pracy, dostosowanej do indywidualnych potrzeb i specyfiki problemu. Podczas konsultacji diagnostycznej kładziemy duży nacisk na szczegółowy wywiad strukturalny. Jest to metoda pozwalająca na zebranie kompleksowych informacji na temat historii życia klienta, jego obecnych doświadczeń, a także wzorców myślenia i zachowania. Wywiad ten jest prowadzony w sposób uporządkowany i metodyczny, co pozwala na głębsze zrozumienie problemu. W Centrum Decyzja wykorzystujemy również diagnozę psychodynamiczną, która opiera się na obserwacji dynamiki w relacji terapeutycznej. Pozwala to na zrozumienie nieświadomych procesów i wzorców, które mogą wpływać na aktualne trudności klienta. Taka perspektywa jest szczególnie cenna, gdyż pozwala na uchwycenie aspektów problemu, które mogą nie być bezpośrednio widoczne lub świadome dla klienta. Dodatkowo, w celu uzyskania pełniejszego obrazu, stosujemy różnorodne narzędzia diagnostyczne, które są rekomendowane przez Pracownie Testów Psychologicznych. Mogą to być testy osobowości, kwestionariusze symptomatologiczne czy inne specjalistyczne narzędzia, które pomagają w dokładniejszym określeniu problematyki oraz w planowaniu dalszego procesu terapeutycznego. Warto podkreślić, że właściwa diagnoza jest kluczowa dla efektywności psychoterapii. Pozwala ona na zastosowanie najbardziej adekwatnych i skutecznych działań, co przekłada się na szybsze osiągnięcie oczekiwanych zmian i poprawę samopoczucia klienta. W Centrum Decyzja dbamy o to, aby proces diagnostyczny był przeprowadzany z najwyższą starannością i profesjonalizmem, mając na uwadze indywidualne potrzeby każdego klienta.

Chcesz sprawdzić dostępne terminy?
Zadzwoń do nas!

729 993 903

No alt

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Centrum Decyzja to profesjonalny ośrodek wsparcia psychologicznego tworzony przez zespół dyplomowanych psychoterapeutów, psychologów i terapeutów.

Wybierz rodzaj wizyty
Wybierz specjalność