Nasi specjaliści

Filtry wyszukiwania

Forma realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Online

Specjalizacje

Konsultacja Psychologiczna

Absolwentka angielskiej uczelni The Coaching Academy w Londynie. Obecnie w trakcie szkolenia z metody Resonant Healing (uzdrawiania poprzez współbrzmienie/rezonans empatyczny) u Anety Stępień Proszewskiej. Swoich klientów wspiera w budowaniu zdrowych relacji, pewności siebie, komunikacji, a także realizacji marzeń i ambicji. Posługuje się efektywnymi technikami i narzędziami, które umożliwiają decyzje o zmianach i rozwoju. Pomaga w realistycznym określeniu celów i ułożeniu skutecznej strategii prowadzącej do ich realizacji. Pracuje zarówno z osobami, które są zmotywowane do działania, jak i z tymi, które czują się przytłoczone swoimi myślami i ilością obowiązków. Podczas sesji wraz z klientami przygląda się ich trudnościom i problemom, aby potem mogli przekuć obecną motywację w działania – ułożyć szczegółowy plan i krok po kroku, zawarte w nim punkty, wdrożyć w życie. Podczas procesu coachingowego jej klienci lepiej poznają siebie, odzyskują spokój, równowagę i motywację do działania. Prowadzi sesje w języku polskim i angielskim.

Formy realizacji wizyt

Stacjonarnie

Online

Absolwentka studiów magisterskich z Psychologii oraz Pedagogiki Specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła roczny kurs interwencji kryzysowej w podejściu poznawczo-behawioralnym i humanistycznym w Instytucie Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Naukę kontynuuje w Akademii Psychoterapii Interego przygotowującej do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W swojej pracy korzysta z koncepcji trzeciej fali terapii CBT, szczególnie terapii schematów i ACT. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Od 2018 roku zdobywa doświadczenie w pracy terapeutycznej z różnymi grupami. Przez trzy lata była związana ze Stowarzyszeniem Innowacji Społecznych Mary i Max wspierając osoby w spektrum autyzmu. Aktualnie jest psycholożką w Ośrodku Wsparcia Bródnowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „POMOST” pracując grupowo i indywidualnie z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego. Dodatkowo prowadzi zajęcia w Instytucie Psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi. Udziela wsparcia osobom, które znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych lub doświadczają kryzysu. Prowadzi psychoterapię indywidualną m.in. w depresji, zaburzeniach nastroju, zaburzeniach lękowych, w tym fobii społecznej, agorafobii, zespole lęku uogólnionego, OCD oraz przy napadach paniki.

Formy realizacji wizyt

Stacjonarnie

Psycholog, pedagog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Absolwentka psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Naukę kontynuuje w Szkole Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, współpracującym z Instytutem Zaburzeń Osobowości przy Cornell University i rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi. Przychodzi z pomocą osobom mającym problemy ze stresem, lękiem, depresją oraz trudnościami w budowaniu relacji z innymi. Komunikuje się także w języku angielskim. / Communicates in English.

Formy realizacji wizyt

Stacjonarnie

Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta. Ukończyła Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz współpracujące z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA). Absolwentka szkolenia w Studium Psychologicznego Treningu Grupowego oraz Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych w Instytucie Treningu Grupowego i Edukacji Psychoterapii Gestalt. Stale współpracuje z Benedyktyńskim Instytutem Kultury w Tyńcu, gdzie prowadzi autorskie warsztaty terapeutyczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii. Ma doświadczenie 20 lat pracy w edukacji, dlatego we współpracy z Instytutem Educare, prowadzi indywidualnie i grupowo, ( również online) superwizje dla nauczycieli. Mają one na celu wsparcie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dotyczących relacji z uczniem lub całą klasą. Mogą być również pomocą w kontakcie z rodzicami uczniów. Prowadzi indywidualną terapię młodzieży i dorosłych, którzy doświadczają trudności w relacji z samym sobą i z innymi. Bliskie jest jej całościowe podejście do człowieka, dążenie do integracji ciała, psychiki i intelektu. Swoją pracę regularnie superwizuje. ​

Formy realizacji wizyt

Stacjonarnie

Online

Dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny. Ukończył Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz współpracujące z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University. Absolwent filozofii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. ​ Odbył staże psychoterapeutyczne w Ośrodku Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii "ExCordis" oraz w Centrum Medycznym "Przyjaźń" w Lublinie w 2020r., a 2021r w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. Był też wolontariuszem w Telefonie Pogadania, czyli inicjatywie wspierającej poprzez rozmowę telefoniczną osoby starsze, samotne i wykluczone cyfrowo.

Formy realizacji wizyt

Stacjonarnie

Online

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta ISTDP i coach. Absolwentka Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz współpracującym merytorycznie i szkoleniowo z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA). Ukończyła Podyplomowe Studium Coachingu na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz zaawansowanego szkolenia dla dyplomowanych psychoterapeutów z zakresu ISTDP (Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej) prowadzonego przez ISTDP Instytut Washington DC (USA) we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji. Od 2009 r. prowadzi własny, niepubliczny ośrodek psychoterapii. Pracuje z pacjentami o zróżnicowanej diagnozie. Wieloletnia konsultantka w Poradni Chirurgii Bariatrycznej dla pacjentów z nadwagą i otyłością, pracownik naukowy KUL. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. ​

Formy realizacji wizyt

Stacjonarnie

Online

Magister psychologii, specjalista psychologii klinicznej (szkolenia podyplomowego ukończonego egzaminem państwowym w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego). Naukę kontynuuje w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Zawodowo związana ze Szpitalem Bielańskim. Wieloletnia pracowniczka pozarządowych organizacji pomocowych. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę kliniczną oraz podejście psychodynamiczne, z elementami terapii skoncentrowanej na przeniesieniu, umożliwiającej zrozumienie i interpretację emocji i mechanizmów regulacyjnych pacjenta. Ten rodzaj oddziaływań jest szczególnie skuteczny w pracy z osobami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nastroju oraz doświadczających trudności w budowaniu relacji. Pracuje z pacjentami o zróżnicowanej diagnozie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologii Psychodynamicznej.

Formy realizacji wizyt

Stacjonarnie

Online

Ukończyła Akademię Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku w roku 2017. ​ Ukończyła I stopień szkolenia z psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie w 2021 roku, prowadzącymi grupy była Ariadna Romejko-Borowiec oraz Wiesław Piela. ​ Od 2021 roku studentka Wydziału Psychologii na warszawskim Uniwersytecie SWPS, specjalność: psychologia kliniczna dorosłych. ​ Współpracuje z osobami po kryzysie psychicznym w Ośrodku Wsparcia Pomost w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia teatralne, kreatywne i integracyjne. Pełni dyżury w mieszkaniu treningowym, w którym przebywają osoby po kryzysie psychicznym. Związana z warszawskimi domami kultury (Domu Kultury Kadr, Wolskim Centrum Kultury), oraz z Muzeum Teatralnym, gdzie prowadzi zajęcia teatralne, arteterapeutyczne dla wszystkich grup wiekowych, oraz dla osób zagrożonych wykluczeniem.

Formy realizacji wizyt

Stacjonarnie

Online

Ukończyła filologię polską z uprawnieniami pedagogicznymi na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studio Aktorskie Doroty Zięciowskiej. Od lat pracuje z dziećmi jako nauczycielka, jak i wychowawczyni na obozach. W swojej pracy stawia na rozwijanie u dzieci umiejętności komunikacyjnych, kreatywności oraz elastyczności poprzez techniki zaczerpnięte z dramy. Prowadziła warsztaty musicalowe. Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących porozumienia bez przemocy, pracy z dziećmi w spektrum autyzmu.

Formy realizacji wizyt

Stacjonarnie

Online

Psycholożka, ukończyła Uniwersytet Warszawski (specjalność psychologia kliniczna dziecka i rodziny). Trenerka umiejętności społecznych i członkini Stowarzyszenia "Mary i Max", które wspiera młodzież i dorosłych w spektrum autyzmu. Pracuje w liceum, gdzie zajmuje się psychoedukacją oraz wsparciem psychologicznym uczniów i ich rodziców, a także w przedszkolu, w którym prowadzi terapię psychologiczną dzieci w spektrum autyzmu. W Centrum Decyzja prowadzi konsultacje psychologiczne dla młodzieży i dorosłych. Wciąż poszerza swoją wiedzę i umiejętności – naukę będzie kontynuować na czteroletnim szkoleniu w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej w rekomendowanej przez PTTPB Akademii Psychoterapii INTEREGO.

Specjalizacje

Konsultacja Psychologiczna

Formy realizacji wizyt

Stacjonarnie

No alt

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Centrum Decyzja to profesjonalny ośrodek wsparcia psychologicznego tworzony przez zespół dyplomowanych psychoterapeutów, psychologów i terapeutów.

Wybierz rodzaj wizyty
Wybierz specjalność