Psychoterapia Grupowa

Rodzaj wsparcia: Psychoterapia Grupowa

Grupowa forma psychoterapii opiera się na założeniu, że problemy psychiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. W związku z tym indywidualne trudności są widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej. Grupa staje się środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja uczeniu się przez doświadczenie, któremu towarzyszy refleksja i informacje zwrotne od pozostałych uczestników i od terapeutów. Dodatkowo psychoterapeuci pomagają rozpoznać nieświadome konflikty i destrukcyjne przekonania, które leżą u podstaw nieadaptacyjnych wzorców relacyjnych. Psychoterapeuci oraz grupa pomagają w przezwyciężeniu tych konfliktów i założeń.

Grupowa forma psychoterapii, którą oferujemy, jest oparta na przekonaniu, że wiele problemów psychicznych ma swoje korzenie w relacjach z innymi ludźmi i to właśnie w tych relacjach problemy te najczęściej się ujawniają. W ramach psychoterapii grupowej, indywidualne trudności każdego uczestnika stają się widoczne i odczuwalne w kontekście grupy, co tworzy unikalne środowisko terapeutyczne. W grupie terapeutycznej uczestnicy mają możliwość uczenia się poprzez bezpośrednie doświadczenia, obserwację interakcji między innymi członkami grupy, a także poprzez udział w dyskusjach i otrzymywanie informacji zwrotnych. Ta forma psychoterapii umożliwia uczestnikom refleksję nad własnymi wzorcami zachowań i emocji w bezpiecznym, wspierającym środowisku. Jednym z kluczowych aspektów psychoterapii grupowej jest możliwość rozpoznania i pracy nad nieświadomymi konfliktami oraz destrukcyjnymi przekonaniami, które często leżą u podstaw nieadaptacyjnych wzorców relacyjnych. Psychoterapeuci prowadzący grupę pomagają uczestnikom w identyfikacji tych wzorców i zachęcają do eksploracji nowych, zdrowszych sposobów interakcji. Dodatkowo, obecność innych osób w grupie, którzy mogą mieć podobne doświadczenia lub trudności, sprzyja poczuciu zrozumienia i akceptacji. Uczestnicy mogą uczyć się od siebie nawzajem, dzieląc się doświadczeniami i strategiami radzenia sobie z problemami. Grupa staje się miejscem, gdzie uczestnicy mogą eksperymentować z nowymi sposobami bycia i relacjonowania się, co może być bardzo wartościowe w procesie terapeutycznym. Psychoterapia grupowa jest szczególnie pomocna dla osób, które chcą lepiej zrozumieć swoje relacje z innymi i popracować nad swoimi umiejętnościami interpersonalnymi. Jest to także doskonała okazja do pracy nad poczuciem własnej wartości, umiejętnością wyrażania emocji i potrzeb, a także nad rozwojem empatii i umiejętności słuchania. W naszym centrum, psychoterapia grupowa jest prowadzona przez doświadczonych psychoterapeutów, którzy zapewniają bezpieczne i wspierające środowisko, gdzie każdy uczestnik może czuć się słyszany i zrozumiany. Grupy są starannie komponowane, aby zapewnić jak największą korzyść terapeutyczną dla wszystkich uczestników.

Chcesz sprawdzić dostępne terminy?
Zadzwoń do nas!

729 993 903

No alt

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Centrum Decyzja to profesjonalny ośrodek wsparcia psychologicznego tworzony przez zespół dyplomowanych psychoterapeutów, psychologów i terapeutów.

Wybierz rodzaj wizyty
Wybierz specjalność