Nasze usługi

Filtry wyszukiwania

Forma realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Online

Rodzaje udzielanego wsparcia

Psychoterapia Grupowa

Darmowe Konsultacje

Coaching

Psychoterapia Indywidualna

Diagnostyka I Konsultacje

Wsparcie Kryzysowe

Wsparcie Grupowe

Szkolenia I Warsztaty

Psychoterapia Indywidualna

Cykliczne, zazwyczaj cotygodniowe 50-minutowe spotkania z psychoterapeutą mające na celu przepracowanie zgłaszanego problemu. Psychoterapia indywidualna może być ograniczona w czasie lub długoterminowa – bez określania daty zakończenia pracy. Psychoterapia indywidualna to proces, którego celem jest nie tylko usunięcie dokuczliwych objawów, ale zbudowanie dobrej relacji samemu ze sobą, co automatycznie przekłada się na umiejętność stawiania granic i komunikowania swoich potrzeb, a więc umożliwia budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi. Dobra relacja samemu ze sobą to również warunek konieczny do odkrycia swojego własnego sensu i celu w życiu.

Rodzaj wsparcia

Psychoterapia Indywidualna

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Online

Specjaliści realizujący świadczenie