Nasze usługi

Filtry wyszukiwania

Forma realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Online

Rodzaje udzielanego wsparcia

Psychoterapia Grupowa

Darmowe Konsultacje

Coaching

Psychoterapia Indywidualna

Diagnostyka I Konsultacje

Wsparcie Kryzysowe

Wsparcie Grupowe

Szkolenia I Warsztaty

Bezpłatne konsultacje (Grupa Rozwojowa dla Młodzieży 14-15 lat)

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje poprzedzające dołączenie do Grupy Rozwojowej dla Młodzieży, podczas których zidentyfikujemy potrzeby Twojego dziecka oraz obszary wymagające ewentualnej interwencji terapeutycznej. Nasze bezpłatne konsultacje to także dodatkowa przestrzeń, by uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości związane z działaniem i prowadzeniem Grupy. Na konsultacji prosimy o pojawienie się zarówno rodzica/opiekuna, jak i dziecka. Czym jest Grupa Rozwojowa dla Młodzieży? Nasza grupa to specjalnie zaprojektowana przestrzeń terapeutyczna i psychoedukacyjna dedykowana młodym nastolatkom. Stworzyliśmy bezpieczne i wspierające środowisko, gdzie młodzież może dzielić się swoimi doświadczeniami, rozwijać umiejętności interpersonalne i zdobywać wiedzę na temat własnego funkcjonowania emocjonalnego. 🎯 Cel naszej grupy: · Zrozumienie emocji i ich funkcji. · Świadomość własnych potrzeb i sposobów ich zaspokajania. · Rozwój umiejętności społecznych, w tym efektywnej komunikacji i stawiania granic. · Nabycie umiejętności dbania o zdrowie psychiczne. · Nauka budowania satysfakcjonujących i bezpiecznych relacji z rówieśnikami. 🛠 Metody pracy: · Psychoedukacja. · Psychoterapia grupowa. · Warsztaty. Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami pod numerem 729 993 903. Czekamy na Ciebie i Twoje dziecko, aby razem pracować nad jego rozwojem.

Rodzaj wsparcia

Psychoterapia Grupowa

Darmowe Konsultacje

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Specjaliści realizujący świadczenie

Life Coaching

Life coaching, który oferujemy w Centrum Decyzja, to dynamiczny i skoncentrowany na celach proces, który pomaga naszym klientom w osiąganiu ich osobistych i zawodowych celów życiowych. Każda sesja jest starannie zaplanowana, aby maksymalizować postępy klienta w kierunku jego aspiracji. Podczas sesji life coachingowych, nasi coachowie pracują z klientami, aby pomóc im w pełnym wykorzystaniu ich potencjału. To nie tylko odkrywanie i wzmacnianie mocnych stron klienta, ale także identyfikacja i przezwyciężanie przeszkód, które mogą hamować postęp. Nasz coaching pomaga klientom w zrozumieniu własnych wartości, przekonań i motywacji, co jest kluczowe w dążeniu do realizacji osobistych celów.

Rodzaj wsparcia

Coaching

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Online

Specjaliści realizujący świadczenie

Psychoterapia Psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna jest skuteczną metodą leczenia zaburzeń psychicznych, opartą na analizie materiału wnoszonego przez pacjenta oraz na budowaniu bezpiecznej relacji, w której możliwe staje się doświadczanie i uświadomienie sobie wypartych uczuć oraz zautomatyzowanych, a już nieadaptacyjnych sposobów radzenia sobie z nimi. W szczególny sposób skoncentrowana jest na wewnętrznych konfliktach, które blokują nasze możliwości rozwoju, zaburzają nasze relacje z ludźmi i są przyczyną nieprzyjemnych objawów.

Rodzaj wsparcia

Psychoterapia Indywidualna

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Specjaliści realizujący świadczenie

Psychoterapia Indywidualna

Cykliczne, zazwyczaj cotygodniowe 50-minutowe spotkania z psychoterapeutą mające na celu przepracowanie zgłaszanego problemu. Psychoterapia indywidualna może być ograniczona w czasie lub długoterminowa – bez określania daty zakończenia pracy. Psychoterapia indywidualna to proces, którego celem jest nie tylko usunięcie dokuczliwych objawów, ale zbudowanie dobrej relacji samemu ze sobą, co automatycznie przekłada się na umiejętność stawiania granic i komunikowania swoich potrzeb, a więc umożliwia budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi. Dobra relacja samemu ze sobą to również warunek konieczny do odkrycia swojego własnego sensu i celu w życiu.

Rodzaj wsparcia

Psychoterapia Indywidualna

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Online

Specjaliści realizujący świadczenie

Konsultacja diagnostyczna

Konsultacja diagnostyczna to 1-2 spotkania wstępne poprzedzające rozpoczęcie psychoterapii, mające na celu rozpoznanie problemu oraz dopasowanie najskuteczniejszej metody pracy. Właściwa diagnoza pozwala na zastosowanie skutecznych działań i w ten sposób skraca czas pojawienia się oczekiwanej zmiany. W naszym centrum diagnoza opiera się głównie na danych z wywiadu (wywiad strukturalny), danych z obserwacji dynamiki w relacji terapeutycznej (diagnoza psychodynamiczna) oraz przy użyciu narzędzi diagnostycznych rekomendowanych przez Pracownię Testów

Rodzaj wsparcia

Diagnostyka i konsultacje

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Online

Specjaliści realizujący świadczenie

Interwencja kryzysowa

Doraźna i zazwyczaj krótkoterminowa pomoc psychologiczna związana z sytuacją nagłej zmiany w życiu. Spotkania mają na celu pomóc w rozwiązaniu problemu, odzyskaniu wewnętrznej równowagi oraz poczucia sprawczości. Rekomendowana dla osób mających wysoki poziom spójności psychicznej, a doświadczających jedynie problemów z adaptacją do nowych warunków w środowisku.

Rodzaj wsparcia

Wsparcie kryzysowe

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Online

Specjaliści realizujący świadczenie

Psychoterapia ISTDP

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna to interaktywne podejście, w którym pacjent i terapeuta ściśle ze sobą współpracują, by w czasie rzeczywistym zidentyfikować sposoby doświadczania lęku oraz nieadaptacyjne mechanizmy obronne. Lęk i mechanizmy obronne uruchamiane są w funkcji obrony przed doświadczaniem bolesnych uczuć. Często te zautomatyzowane sposoby radzenia sobie z własną spontanicznością są sztywne i nieadaptacyjne. Techniki psychoterapii ISTDP pozwalają na szybką ich identyfikację i przepracowanie dzięki uważnemu i konsekwentnemu skupianiu się z minuty na minutę na tym, co się dzieje w bezpośredniej interakcji między pacjentem a terapeutą. ISTDP to metoda psychoterapii charakteryzująca się wysoką intensywnością pracy, stąd rekomendowana jest dla osób, które oczekują szybkiej zmiany, mają odwagę zmierzyć się z największymi sekretami swojego życia i są w stanie tolerować wysoki poziom pobudzenia emocjonalnego. Sesje trwają 50 min do 2.5 godz. i odbywają się z częstotliwością uzgodnioną wspólnie przez pacjenta i terapeutę.

Rodzaj wsparcia

Psychoterapia Indywidualna

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Specjaliści realizujący świadczenie

Psychoterapia Grupowa

Grupowa forma psychoterapii opiera się na założeniu, że problemy psychiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. W związku z tym indywidualne trudności są widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej. Grupa staje się środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja uczeniu się przez doświadczenie, któremu towarzyszy refleksja i informacje zwrotne od pozostałych uczestników i od terapeutów. Dodatkowo psychoterapeuci pomagają rozpoznać nieświadome konflikty i destrukcyjne przekonania, które leżą u podstaw nieadaptacyjnych wzorców relacyjnych. Psychoterapeuci oraz grupa pomagają w przezwyciężeniu tych konfliktów i założeń.

Rodzaj wsparcia

Psychoterapia Grupowa

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Specjaliści realizujący świadczenie

Grupy rozwojowe dla młodzieży

Cotygodniowe półtoragodzinne lub dwu i pół godzinne spotkania zorganizowane wokół ciekawej fabuły, na których uczestnicy wchodzą w różne role i odkrywają swój indywidualny potencjał w praktyce. Przyczynia się to do wzmocnienia poczucia własnej wartości oraz pewności siebie, co - jak powszechnie wiadomo - warunkuje osiągniecie sukcesu. Uczestniczy uczą się higieny w myśleniu, zdrowego regulowania emocji oraz skutecznego działania. Odkrywają swoją indywidualność i uczą się, że inni nie są ani lepsi ani gorsi, a po prostu inni. Prowadzi to do uwolnienia lęku przed oceną, a to z kolei uwalnia potencjał do kreacji i samorealizacji. Dzięki połączeniu technik psychoterapii grupowej, z psychodramą oraz elementami RPG tworzymy unikatowe środowisko, w którym destrukcyjne schematy są rozpoznawane i korygowane w czasie realnym i w realnym doświadczeniu. Pozwala to na wypracowanie relatywnie szybko oczekiwanych zmian. Próbujemy od października do czerwca w zamkniętych grupach, czyli w bezpiecznych środowisku. Budujemy uważność i spójność - umiejętności konieczne, by móc realizować cele. Uczymy również skutecznej komunikacji oraz celowego działania. A w razie potrzeby rekomendujemy pracę na poziomie fizycznym (Fizjoterapeuta, dietetyk, psychiatra).

Rodzaj wsparcia

Psychoterapia Grupowa

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Specjaliści realizujący świadczenie

Grupa wsparcia

Jest formą pomocy psychologicznej, w której uczestniczą osoby o podobnych trudnościach. Spotkania odbywają się w atmosferze wzajemnej troski i szacunku, a wszyscy uczestnicy mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami, wzajemnie doradzać czy udzielać praktycznych informacji.

Rodzaj wsparcia

Psychoterapia Grupowa

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Specjaliści realizujący świadczenie

Grupa wsparcia dla nastolatek na spectrum autyzmu

Grupa wsparcia jest rekomendowana dla nastolatek w wieku 15-19 lat posiadających podejrzenie diagnozy lub diagnozę spectrum autyzmu. Spotykamy się co tydzień na 2 godziny w kameralnych grupach zamkniętych, liczących 6-8 osób. Realizujemy program pozwalający uczestnikom na lepsze zrozumienie swojej indywidualności, konfliktów wynikających z neuroróżnorodności, co prowadzi do większej akceptacji siebie i uwalnia pozytywny potencjał rozwojowy. W naszym centrum proponujemy uczestnictwo w grupach wsparcia dla nastolatek i dorosłych kobiet zmagających się z poczuciem wykluczenia społecznego, ewentualnej gorszości lub braku możliwości spełnienia oczekiwań w bliskich realacjach.

Rodzaj wsparcia

Psychoterapia Grupowa

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Specjaliści realizujący świadczenie

Warsztaty terapeutyczne „Więcej niż na teraz. Program synchronizowania pracy mózgu”

Warsztaty są przeznaczone dla każdej osoby, która jest zainteresowana osiągnięciem realnego wpływu na swoje życie, niezależnie od zakresu tej potrzeby. Mogą to być pragnienia uwolnienie się od lęku, stanów depresyjnych, braku motywacji, samotności lub trudności w relacjach. Zajęcia odbywają się średnio raz na 2 miesiące i mogą stanowić alternatywę dla psychoterapii indywidualnej. W ciągu kilku godzin pracy warsztatowej z zaangażowaniem i umysłu i ciała uczestnik dostaje materiał i narzędzia do dalszej samodzielnej pracy. Celem końcowym zajęć warsztatowych jest odkrycie i doświadczenie siebie jako osoby: nie gorszej i nie lepszej od innych, stabilnej i spokojnej w zdrowym poczuciu własnej wartości oraz zdolnej do troszczenia się o siebie z takim samym zaangażowaniem, jak i o innych. Program warsztatów jest tak przygotowany, by poprzez własne doświadczenie zrozumieć, na czym polegają wewnętrze blokady w dążeniu do samorealizacji i co można zrobić, żeby je pokonać. Zawiera całą ścieżkę, jaką musi przebyć osoba pragnąca uzyskać kontrolę nad swoją psychiką. Metodyczna praca najpierw z lękiem, potem z innymi uczuciami hamującymi indywidualny potencjał: jak wstyd i poczucie winy oraz złość i smutek, pozwala na osiągnięcie stanu, gdy odzyskujemy dostęp do własnych pragnień, do ciekawości, radości, odwagi, a więc do samorealizacji. Jest to stan uwolnienia się od automatycznie pojawiąjących się mechanizmów obronnych, gdy całą naszą uwagę i energię możemy skupić na czynnościach adekwatnych do zaistniałej sytuacji w teraźniejszości. Na tym właśnie polega dorosłość i dojrzałość, że możemy podejmować własne decyzje. Nie musimy być już ani posłuszni, ani zbuntowani. Możemy wybierać, czyli dawać swoją odpowiedź na to, co nam się przydarza. W tej pozycji stajemy się realnie partnerami dla innych i dla świata i możemy zadbać o równowagę w wymianie z innymi. Możemy więc realnie kształtować swoje środowisko: zgadzając się na pozostawanie w czymś lub z kimś, co uznajemy za dobre dla nas, i unikając lub opuszczając konteksty, które nas ranią lub czegoś pozbawiają.

Rodzaj wsparcia

Wsparcie grupowe

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Specjaliści realizujący świadczenie

Warsztaty rozwoju kompetencji osobistych terapeutów

Cykl 5 zajęć warsztatowych obywających się w cyklu roku akademickiego, mających na celu podnoszenie samoświadomości terapeutów i osób rozważających tę ścieżkę kariery. Program zawiera m.in.: charakterystykę poszczególnych modalności i szkół psychoterapii; omówienie najważniejszych zagadnień związanych z osobistymi predyspozycjami i idącą za nimi potencjalną skutecznością w różnych metodach; liczne praktyczne ćwiczenia pomagające podnosić umiejętność diagnozowania i rozumienia psychopatologii pacjenta i swojej własnej. Skuteczność w pomaganiu innym zależy nie tylko od zastosowanej metody i jej dopasowania do danej problematyki, ale również od dojrzałości osobistej terapeuty. „Każda metoda jest tak dobra, jak dobry jest człowiek, który się nią posługuje”.

Rodzaj wsparcia

Szkolenia i warsztaty

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Specjaliści realizujący świadczenie

Seminarium: przygotowanie do psychoterapii

Spotkania o charakterze seminaryjnym mają na celu wspieranie i przyspieszania pojawienia się oczekiwanych zmian w indywidualnych procesach terapeutycznych. Przedstawianie teoretycznych założeń, stojących za stosowanymi technikami i interwencjami, pomaga wzmocnić lub nawet zbudować tzw. świadome przymierze terapeutyczne, czyli sojusz między terapeutą i zdrowymi aspektami „ja” pacjenta. Siła przymierza terapeutycznego to jeden z istotniejszych czynników determinujących skuteczność psychoterapii. Przykładowe tematy zajęć: Neurobiologia lęku i sposoby regulacji; Emocje podstawowe w ujęciu najnowszych badań; Zasady komunikacji oparta na wzajemnym szacunku. Spotkania odbywają się co 2 tygodnie w 6-8 osobowych grupach otwartych, uczestnikiem może być każda osoba korzystająca z psychoterapii w naszym centrum. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Rodzaj wsparcia

Szkolenia i warsztaty

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Specjaliści realizujący świadczenie